فروش آنلاین مقالات, تحقیقات و پروژه ها و ایمیل مارکینگ

فروش آنلاین مقالات, تحقیقات و پروژه ها و ایمیل مارکینگ

shop free shop

اطلاعیه فروشگاه

فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی

صاحب امتیاز و مدیر فروشگاه: حسین صادقی

"فایل سل" به گزارش هایی که از سوی افراد مبنی برنقض حقوق مالکیت معنوی یا دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای به کارگزار تعیین شده‌ی حقوق مالکیت معنوی ارائه می‌شود، به سرعت رسیدگی می‌کند.
اگر صاحب حقوق مالکیت معنوی هستید یا برای حقوق مالکیت معنوی وکالت دارید، لطفا موارد نقض حقوق مالکیت معنوی را که از طریق وب سایت صورت می‌گیرند به کارگزار تعیین شده حقوق مالکیت معنوی "فایل سل" گزارش دهید.

درباره ما

فروشگاه "فروش آنلاین مقالات, تحقیقات و پروژه ها و ایمیل مارکینگ" به مدیریت "حسین صادقی" جهت ارائه محصولات دانلودی ایجاد شده است جهت تماس با مدیر فروشگاه از قسمت پشتیبانی می توانید پیام خود را ارسال کنید.